Cục Hàng hải cho biết: Theo thống kê đến ngày 25/01/2019, có tổng số 24.184 container phế liệu đang lưu giữ tại cảng biển trên toàn quốc; trong đó, tại cảng Hải Phòng có 6.991 container phế liệu đang lưu giữ. Trường hợp container lưu giữ tại cảng dưới 90 ngày thì các DN vẫn đang thực hiện thủ tục hải quan để thông quan theo quy định và container trên 90 ngày, cơ quan hải quan đã và đang tìm chủ hàng theo quy định (hiện có 3.085 container đã quá hạn thông báo nhưng chưa có người đến nhận), điều này đã gây thiệt hại cho các hãng tàu biển và DN nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (mỗi ngày DN phải chi trả từ tiền lưu kho, bãi từ 40 - 50 USD/container/ngày và không có đủ nguyên liệu sản xuất).
 
Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu srn xuất, ngày 07/3/2019, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 646/CHHVN-VTDVHH ngày 07/3/2019 gửi các hãng tàu biển, doanh nghiệp cảng biển, chủ hàng và hiệp hội ngành hàng về việc triển khai đề xuất chủ trương miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng nhập khẩu.
 
Đến ngày 22/3/2019, Cục Hàng hải Việt Nam đã nhận được một số báo cáo của DN cảng biển, chủ hàng nhưng vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi đầy đủ từ các hãng tàu, đại lý hãng tàu (người vận chuyển).
 
Để chủ động lập kế hoạch triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xử lý hàng phế liệu đang tồn đọng được nhanh chóng, trả lại không gian cho cảng biển, hạn chế tình trạng hư hỏng hàng hóa, tránh thiệt hại cho hãng tàu, chủ hàng và các bên liên quan, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu hãng tàu biển như sau:
 
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các DN kinh doanh cảng biển, đại lý hãng tàu kiên quyết đưa xuống tàu để vận chuyển về Việt Nam những đơn hàng có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (còn hiệu lực) nhằm phòng ngừa vận chuyển phế liệu bất hợp pháp từ xa ngoài biên giới;
 
Chủ tàu, chủ hãng vận tải biển phải chịu trách nhiệm đối với lô hàng phế liệu đang vận chuyển của tổ chức, cá nhân không có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; DN kinh doanh cảng biển và chủ hàng không xuất trình được Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, hạn ngạch nhập khẩu và chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu theo quy định; chịu trách nhiệm về việc cho phép bốc dỡ các lô hàng phế liệu nhập khẩu nêu trên.
 
Cục Hàng hải Việt Nam còn yêu cầu các hãng tù khẩn trương thực hiện báo cáo thông tin ề các chủ hàng nhập khẩu, đại lý chủ hàng của lô hàng phế liệu đang tồn đọng tại cảng biển.
 
Báo cáo hiện trạng và nguyên nhân tồn đọng; thống kê, phân loại hàng hóa container phế liệu hiện đang tồn đọng tại cảng biển và làm rõ nguyên nhân, có biện pháp xử lý ngay việc vận chuyển, bốc dỡ các lô hàng phế liệu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu hoặc không rõ địa chỉ nơi nhận (vô chủ) đã được bốc dỡ lên các cảng biển Việt Nam.
 
Đề xuất phương án miễn, giảm phí lưu container, lưu bãi đối với container nhập khẩu có xác định được chủ hàng đã được thông quan.